Social Icons

Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ

  • Liên hệ      : (Anh)  Nguyễn Đăng Lê       - Chủ Cửa Hàng
  • Điện Thoại :           01688.03.03.04
Thông Tin Chuyển Khoản
     

    • Địa chỉ kho máy : Phố Tam Á – Gia Đông Thuận Thành – Bắc Ninh
                                  (cách chùa Dâu 1.5km - Cách ngã 4 Đông côi 2km)