Social Icons

Khách Hàng


Danh Sách Máy Và Các Tỉnh Đã Mua Hàng Tại - Máy Nông Nghiệp Nhật Đăng Lê
 1. Phú Thọ : Máy gặt Kubota , máy cày yanmar & Iseki
 2. Hà Nội : Máy gặt Kubota , máy cày Kubota,Máy gặt Iseki,Máy cày Mishubishi,máy cấy Kubota
 3. Bắc Ninh : máy gặt kubota, máy gặt yanmar, máy gặt iseki , máy cày kubota ,máy cày yanmar
 4. Bắc Giang : máy gặt Kubota, máy gặt yanmar, máy cày kubota, máy cày yanmar
 5. Lạng Sơn : máy cày Yanmar, Máy gặt Yanmar 
 6. Thái Bình : Máy gặt Kubota, máy cày Iseki,máy cấy Yanmar
 7. Thái Nguyên : Máy gặt Kubota , máy cày Yanmar,máy gặt Yanmar
 8. Tuyên Quang : Máy gặt Kubota , máy cày Kubota
 9. Cao Bằng: Máy gặt Kubota
 10. Bắc Kạn : Máy gặt Kubota
 11. Ninh Bình : máy gặt kubota
 12. Vĩnh Phúc : máy gặt kubota
 13. Nam Định : Máy gặt Iseki, máy gặt Kubota , máy cày Kubota, máy cày Yanmar
 14. Hà Nam : Máy gặt Kubota, máy gặt Iseki
 15. Hà Tây (cũ) : Máy gặt Kubota, máy gặt Yanmar, máy cày Yanmar, máy cày Misubishi, Máy gặt Iseki
 16. Hải phòng : máy gặt kubota, máy cày kubota 
 17. Hải dương : máy gặt Kubota,máy cấy Mitsubishi
 18. Hưng Yên : máy gặt kubota ,máy cấy Kubota
 19. Thanh Hóa : Máy gặt kubota, máy gặt Yanmar
 20. Nghệ An : Máy gặt Kubota , máy gặt iseki, máy gặt yanmar,máy cày Yanmar,máy cày kubota
 21. Hà Tĩnh : máy gặt kubota
 22. Quảng Bình : máy gặt Kubota 
 23. Quảng Trị: máy gặt kubota , máy cày kubota
 24. Huế : máy gặt kubota
 25. Quảng Nam : Máy gặt Kubota
 26. Quảng Ngãi : máy gặt kubota 
 27. Gia Lai Kontum : Máy gặt Kubota  
 28. Bình Định- Phú Yên : Máy Gặt Kubota 
 29.  
 HÌNH ẢNH XUẤT MÁY & KHÁCH HÀNGXuất máy cho khách đi Gia Lai
Xuất Máy cho khách đi Sóc Sơn
 Xuất máy cho khách đi Bắc Giang
 Xuất Máy cho Khách Hàng ở Thái Nguyên

 Xuất máy gặt đi Nghệ An - Hà Tĩnh
 Xuất máy gặt đi Thanh Hóa
 Xuất máy gặt đi  Hà Tĩnh
 Xuất máy gặt đi Thái Bình


  Xuất máy gặt và máy cày đi Bắc Giang
  Xuất máy gặt đi Bắc Ninh
Khách hàng xem và kiểm tra máy gặt
Khách hàng xem và kiểm tra máy cày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê