Social Icons

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Máy nông nghiệp Nhật Bản Đăng Lê tiếp tục xuất giao bán máy gặt lúa liên hợp kubota DC70 ở tại Thanh Hóa cho bà con khách hàng đã đặt mua từ trước, máy trước khi tới tay bà con đã được bảo dưỡng kỹ càng đảm bảo yêu cầu.
Máy gặt kubota DC70 cũ bãi Thái Lan máy đẹp giá tốt xuất bán cho bà con tại Thanh Hóa

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê