Social Icons

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Bán máy gặt Kubota DC 70 thái lan bãi đi chí linh hải dương

Cửa hàng Đăng lê tiếp tục xuất giao bán máy gặt đập liên hợp kubota DC70 máy gặt đã qua sử dụng nhập từ Thái Lan đi Chí Linh Hải Dương cho khách hàng. Chúc bà con có vụ mùa bội thu !
Hotline: 01688 03 03 04 hoặc 0932 689 516


Video xuất giao máy kubota dc70 thái lan đi chí linh Hải Dương
Bán máy gặt Kubota DC 70 thái lan bãi đi chí linh hải dương

Bán máy gặt Kubota DC 70 thái lan bãi đi chí linh hải dương

Bán máy gặt Kubota DC 70 thái lan bãi đi chí linh hải dương

Bán máy gặt Kubota DC 70 thái lan bãi đi chí linh hải dương

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Máy nông nghiệp Nhật Bản Đăng Lê tiếp tục xuất giao bán máy gặt lúa liên hợp kubota DC70 ở tại Thanh Hóa cho bà con khách hàng đã đặt mua từ trước, máy trước khi tới tay bà con đã được bảo dưỡng kỹ càng đảm bảo yêu cầu.
Máy gặt kubota DC70 cũ bãi Thái Lan máy đẹp giá tốt xuất bán cho bà con tại Thanh Hóa

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng

Xuất bán tiếp máy gặt liên hợp Kubota DC 70 đi Thanh Hóa cho khách hàng
 
Chat Với Đăng lê