Social Icons

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Bán máy gặt kubota Dc 35 đã qua sử dụng đi sơn tây Hà Nội cho khách hàng

Đăng Lê tiếp tục Xuất giao bán máy gặt Kubota DC-35  mới dùng 400h  đi Sơn tây Hà Nội cho bà con khách hàng, máy mới chất đẹp phục vụ bà con .
Video xuất giao bán máy gặt kubota DC-35 đi sơn tây Hà Nội cho khách hàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê