Social Icons

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Bảng báo giá máy gặt đập liên hợp 2017 2018 máy cày phụ tùng máy gặt Kubota Yanmar Iseki

Bảng báo giá mới nhất máy gặt liên hợp máy cày cũ Kubota 2017 2018
Bảng báo giá máy gặt máy cày máy cấy lúa cũ 2017-2018
Đăng Lê cung cấp phân phối các loại máy gặt đập liên hợp cũ đã qua sử dụng hàng bãi từ thái lan nhật bản như :
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC 68G DC-68 DC68 Thái Lan,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC 70G DC-70H  DC-70G DC70 Thái Lan,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC 70G DC-70H DC-70G DC 70 nhập Thái Lan mới 100%,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC-60 DC 60 DC60 Thái Lan,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC-60 DC60 DC 60 Việt Nam,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota Dc-95 DC95 DC 95 thái lan,
Báo giá máy gặt đập liên hợp liên hoàn Kubota DC 35 DC-35 DC35 cũ đã qua sử dụng Việt Nam,

Bán máy gặt kubota Dc 35 đã qua sử dụng đi sơn tây Hà Nội cho khách hàng

Đăng Lê tiếp tục Xuất giao bán máy gặt Kubota DC-35  mới dùng 400h  đi Sơn tây Hà Nội cho bà con khách hàng, máy mới chất đẹp phục vụ bà con .
Video xuất giao bán máy gặt kubota DC-35 đi sơn tây Hà Nội cho khách hàng.


 
Chat Với Đăng lê