Social Icons

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Tiếp tục xuất hàng loạt máy gặt kubota DC 60 DC 70 R1 301 261 đi Quảng Ninh Bắc Giang Hải Phòng Hà Nội

Đăng lê xuất giao bán hàng chục chiếc máy gặt các loại Nhật Bãi, Thái Bãi, máy cũ , máy mới 100% kubota tăng đơ R1 30 R1 35 R1 55 R1 40 DC 70 DC 60 DC 95 DC 35 đi các tỉnh Bắc Giang, Hà Tây Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa.... cho bà con khách hàng Chúc bà con có vụ mùa bội thu và ủng hộ Đăng lê Nhiều Hơn Nữa.

 Gọi Ngay số : 0932.689.516 hoặc 01688.03.03.04 hoặc truy cập
Like Facebook để được nhận thông tin sớm nhất và mã giảm giá từ Đăng lê facebook.com/maynongnghiepnhat 

Xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1 301 Đi Sóc Sơn hà nội
 Xuất máy gặt tăng đơ Kubota ARN 338 đi THanh Hóa
 Xuất máy gặt thái lan Kubota DC 70  Đi Thái Bình
 Xuất máy gặt Thái Lan Kubota DC 70 mới 100% đi bình giang hải dương
Xuất máy gặt DC 60 đi đông triều quảng ninh
 

Đăng lê xuất giao bán hàng loạt máy gặt kubota tăng đơ R1 30 R1 35 R1 55 R1 40 DC 70 DC 60 DC 95 DC 35 đi các tỉnh

Đăng lê xuất giao bán hàng chục chiếc máy gặt các loại Nhật Bãi, Thái Bãi, máy cũ , máy mới 100% kubota tăng đơ R1 30 R1 35 R1 55 R1 40 DC 70 DC 60 DC 95 DC 35 đi các tỉnh Bắc Giang, Hà Tây Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa.... cho bà con khách hàng Chúc bà con có vụ mùa bội thu và ủng hộ Đăng lê Nhiều Hơn Nữa.
 Gọi Ngay số : 0932.689.516 hoặc 01688.03.03.04 hoặc truy cập
Like Facebook để được nhận thông tin sớm nhất và mã giảm giá từ Đăng lê facebook.com/maynongnghiepnhat 

                                Xuất máy gặt Kubota DC 70 ĐI móng cái Quảng Ninh
          Xuất máy gặt Kubota DC 35 Việt Nam Cũ Đi Lộc Bình Lạng Sơn 
Xuất máy gặt Tăng đơ Kubota R1 301 nhật bãi cũ đi Bắc Cạn
Xuất máy gặt Tăng đơ Kubota DC 70 Thái bãi cũ đi Bắc ninh
Xuất máy gặt Tăng đơ rũi Kubota R1 35 Tân Yên Bắc Giang
Xuất máy gặt Kubota DC 70 thái lan đi Ba Vì Hà Nội
 Xuất máy gặt Kubota DC 70 thái lan đi Đầm Hà Quảng Ninh
 Xuất máy gặt tăng đơ Kubota SR 35 đi Lạng Sơn
Xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1 -301 đi hữu lũng Lạng Sơn 
Xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1 -301 đi hữu lũng Lạng Sơn Xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1 -301 đi hữu lũng Lạng Sơn
Xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1 -301 đi Hải Phòng trong đêm

Xuất máy gặt tăng đơ Kubota ACE 261 đi Bắc Giang
Xuất máy gặt tăng đơ Kubota ACE 261 đi Bắc Giang Xuất máy gặt lúa Kubota DC 70 thái Bãi đi Quế Võ Bắc Ninh
 
Xuất máy gặt lúa Kubota DC 95 GM Tháo lan đi Duy Tiên Hà Nam
 
Chat Với Đăng lê