Social Icons

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Đăng lê xuất giao bán tiếp 2 máy gặt lúa nhập Thái Lan Kubota DC68G đi Tuyên Quang và DC60 đi Hưng Hà Thái Bình

Đăng lê xuất bán tiếp 2 em máy gặt liên hợp Kubota DC60 Thái lan đã qua sử dụng đi Hưng Hà Thái Bình và máy gặt Kubota DC68G Thái Lan đi thành phố Tuyên Quang .
Video và hình ảnh xuất máy gặt cho khách hàng đi Thái Bình và Tuyên Quang
 
Xuất máy gặt liên hợp Kubota DC-68G Thái Lan đi Tuyên Quang
Xuất máy gặt liên hợp Kubota DC-60 Thái Lan đi Hưng Hà Thái Bình
may gat kubota dc60 dang le
Máy gặt Kubota DC60 thái lan đi Thái Bình

may gat kubota dc60 thai lan xuat di thai binh
Xuất bán 2 máy gặt Kubota DC-60 và DC68G
máy gặt đập liên hợp kubota dc68g cũ thái lan đi Tuyên quang
Xuất máy gặt kubota dc68g thái lan đi Thành phố Tuyên Quang

máy gặt đập liên hợp kubota dc60 cũ thái lan đi hưng hà thái bình
Khách hàng tự đánh máy gặt đập liên hợp lên xe

Bán máy gặt đập liên hợp kubota dc68g thái lan đi Tuyên quang


Bán máy gặt đập liên hợp kubota dc68g thái lan đi Tuyên quang

Bán máy gặt đập liên hợp kubota dc68g thái lan đi Tuyên quang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê