Social Icons

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Xuất giao bán máy gặt tăng đơ máy rũi Kubota R1 35 nhật bãi đi Na Rì Bắc Kạn máy gặt dc-68G thái bãi đi Việt Yên bắc Giang

Đăng lê tiếp tục Xuất giao bán máy gặt tăng đơ máy rũi Kubota R1 35 nhật bãi đi Na Rì Bắc Kạn máy gặt dc-68G thái bãi đi Việt Yên bắc Giang. Máy gặt DC-70 DC-68 DC-60 R1-35 vẫn còn máy đẹp bà con vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất  .
Video xuất máy gặt tăng đơ Kubota R1-35 đi Na Rì Bắc Kạn
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê