Social Icons

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Lại tiếp tục xuất giao bán xe máy gặt lúa đập liên hợp Kubota DC 60 Thái Lan hãng đã qua sử dụng đi Bình Giang Hải Dương

Cửa hàng máy gặt Đăng Lê lại tiếp tục xuất giao bán xe máy gặt lúa đập liên hợp Kubota DC 60 Thái Lan hãng đã qua sử dụng đi Bình Giang Hải Dương.
Hình Ảnh Và video xuất giao máy DC-60 Đi Bình Giang Hải Dương :
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê