Social Icons

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Xuất giao bán máy gặt đập liên hợp DC70G cho khách hàng Nam Định Máy gặt ruộng trũng thụt sình lầy lúa đổ ngả

Xuất giao bán máy gặt đập liên hợp DC70G cho khách hàng Nam Định Máy gặt ruộng trũng thụt sình lầy lúa đổ ngả.
Bà con vui lòng liên hệ ANh Lê 01688.03.03.04 để có giá và các chính sách hẫu mãi tốt nhất

Video xuất máy gặt DC-70G đi Nam Định
 
 
Chat Với Đăng lê