Social Icons

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Tiếp tục xuất giao bán máy gặt đập liên hợp Kubota DC 70G Thái Lan đi Tiên Lữ Hưng Yên

Đăng lê Tiếp tục xuất bán máy gặt đập liên hợp Kubota DC70G thái lan cho khách hàng ở Tiên Lữ Hưng Yên.
Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng ủng hộ Đăng lê mua cùng lúc 2 máy gặt Kubota DC-70G để phụ vụ mùa gặt sắp tới.
Hình Ảnh xuất máy và Video:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê