Social Icons

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Đăng lê xuất tiếp máy gặt đập liên hợp Kubota R1-35 cũ bãi Nhật Bản cho khách hàng đã mua máy tỉnh Cao bằng

Đăng lê tiếp tục xuất máy gặt đập liên hợp Kubota R1-35 cho bà con tỉnh Cao bằng
Cảm ơn bà con khách hàng đã tin tưởng và mua tiếp chiếc máy R1-35 ủng hộ Đăng Lê.
Ảnh bảo trì bảo dưỡng và kiểm tra máy trước khi xuất máy cho khách hàngmay-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-1
may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-4
Cho máy lên xe chờ giờ đẹp để xuất phát  may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-2 may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-3
may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-0 may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-01may-gat-dap-lien-hop-nhat-ban-r1-30-r1-35-r130-r135-r140-r1-45-xuat-giao-ban-may-di-cao-bang-bac-kan-can-cua-hang-phu-tung-kubota-re-nhat-may-nong-nghiep-nhat-mien-bac-ha-noi-dang-le-02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê