Social Icons

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Đăng Lê hướng dẫn bà con thuận thành Bắc Ninh thu hoạch lúa vụ bằng máy gặt KUBOTA DC-68G nhập thái Lan

Đăng Lê hướng dẫn bà con thuận thành Bắc Ninh thu hoạch lúa vụ bằng máy gặt KUBOTA DC-68G nhập thái Lan

 
Chat Với Đăng lê