Social Icons

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Đăng lê Gặt thuê thu hoạch lúa cho bà con Bắc Ninh bằng máy gặt KUBOTA DC-70G Thái Lan năng suất cao thu hoạch nhanh

Đăng lê Gặt thuê thu hoạch lúa cho bà con Bắc Ninh bằng máy gặt KUBOTA DC-70G Thái Lan năng suất cao thu hoạch nhanh. Với nhiều máy gặt sẵn có Kubota DC-60 KUbota DC-70 Kubota DC-68G nhập khẩu Thái Lan chúng tôi có thể phục vụ bà con thu hoạch nhanh mà không phải chờ đợi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ : 01688.03.03.04 để chúng tôi sắp sếp lịch gặt cho bà con.

XEM VIDEO

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Trời nóng 41 độ c vẫn xuất máy gặt Kubota Dc-68G cho khách hàng ở Gia Bình Bắc Ninh và khách hàng Bắc Giang

Trời nóng 41 độ c ĐĂNG LÊ vẫn xuất máy gặt cho khách hàng ở Gia Bình Bắc Ninh và khách hàng Bắc Giang. Cảm ơn bà con đã tin tưởng ủng hộ và giới thiệu nhiều khách hàng đến xem và mua máy tại cửa hàng ĐĂNG LÊ.
 
Chat Với Đăng lê