Social Icons

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Đăng lê liên tục nhập về nhiều máy gặt lúa Kubota DC-68G DC-60 Thái Lan

Đăng lê liên tục nhập về nhiều máy gặt lúa Kubota DC-68G DC-60 Thái Lan cho bà con đã đặt hàng từ trước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê