Social Icons

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Đăng Lê Tiếp Tục Xuất giao Máy Kubota R1-40 và hướng dẫn sử dụng Cho bà con Tỉnh Nghệ An

Đăng Lê Tiếp Tục Xuất Máy Kubota R1-40 và hướng dẫn Cho bà con Tỉnh Nghệ An cách sử dụng va bảo dưỡng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê