Social Icons

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Đăng lê cấy vụ chiêm bằng máy cấy lúa tự động Nhật Bản Yanmar cho bà con Thuận Thành Bắc Ninh

Đăng lê cấy vụ chiêm bằng máy cấy lúa tự động Yanmar cho bà con Thuận Thành Bắc Ninh.
Để có Báo giá máy cấy lúa vui lòng liên hệ : Anh Lê - 01688.03.03.04
 Mạ dùng cho máy cấy lúa bằng tự động
 
Chat Với Đăng lê