Social Icons

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Mới về máy gặt Kubota R1-35 hàm cắt 1m4 độ lại thùng thóc giá tốt nhất

Mới về máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng Kubota R1-35 hàm cắt 1,4m độ lại thùng xuống thóc
 
 
Tình trạng : Máy cũ còn mới 85-90% ( Vui lòng đến trực tiếp để xem máy thật )
Giá bán : liên hệ Máy nông nghiệp nhật – Đăng Lê : 01688030304
 Độ Lại Thùng Xuống Thóc

 Sau Khi Đã Độ Lại
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê