Social Icons

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Máy gặt đập liên hợp nhật Kubota R1 351 Skyroad hàm cắt 1,4m

Máy gặt đập liên hợp nhật KUBOTA R1 351 mới 85%
Giá bán : Liên Hệ
Hàng mới về Máy gặt đập liên hợp KUBOTA R1 351  ( hàng đã qua sử dụng )
Tình trạng : Máy bãi 90 ~95% – ( Vui lòng đến trực tiếp để xem máy thật )
Hàm cắt :  1,4 m
Tình trạng :nhập nguyên con từ nhật bản còn mới 90%
Đầu máy : 40HP bét kim tiết kịệm dầu
Công xuất :3,5Ha/Ngày
Trọng lượng : 1,8 tấnmáy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351

máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
máy gặt đập liên hợp nhật cũ Kubota R1-351
MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP NHẬT CŨ KUBOTA R1-351
 HỖ TRỢ MUA GẶT LIÊN HỢP KUBOTA R1-351HỖ TRỢ MUA GẶT LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 GIÁ RẺHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP KUBOTA R1-351HỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 CŨHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351HỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 CŨHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIHỖ TRỢ MUA GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGMÁY GẶT LIÊN HỢP KUBOTA R1-351MÁY GẶT LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 GIÁ RẺ,MÁY GẶT ĐẬP KUBOTA R1-351MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1 351MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 CŨMÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIMÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGMÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 CŨMÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIMÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGMUA BÁN GẶT LIÊN HỢP KUBOTA R1-351MUA BÁN GẶT LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 GIÁ RẺMUA BÁN GẶT ĐẬP KUBOTA R1-351MUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 CŨMUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIMUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNG,MUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351MUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 CŨ,MUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 NHẬP BÃIMUA BÁN GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGSẢN PHẨMSỬA CHỮA MÁY GẶT LIÊN HỢP KUBOTA R1-351SỬA CHỮA MÁY GẶT LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 GIÁ RẺSỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP KUBOTA R1-351SỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 CŨSỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 NHẬP BÃISỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNGSỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351SỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 CŨSỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 NHẬP BÃISỬA CHỮA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HOÀN KUBOTA R1-351 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ON 07/09/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê