Social Icons

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Máy cày máy xới đất Kubota B1500 Nhật bản đã qua sử dụng

Máy cày máy xới đất máy kéo nông nghiệp Kubota B1500 Nhật bản đã qua sử dụng

Kubota B1500

Engine:19 hp [14.2 kW] 
PTO (claimed):15 hp [11.2 kW] 
Kubota 0.9L 3-cyl diesel

Máy móc:

Chassis:4x2 2WD
4x4 MFWD 4WD (optional)
Steering:manual

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê