Social Icons

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Máy cày máy kéo máy xới đất Kubota ZL1-435 Sunshine hàng nhật bãi đã qua sử dụng

Máy cày máy kéo máy xới đất Kubota ZL1-435 Sunshine hàng nhật bãi đã qua sử dụng

Kubota ZL1-435 Sunshine:

Công suất:38 hp [19.4 kW] 
4 Cylinder Engine

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

4x4 MFWD 4WD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Chat Với Đăng lê