Social Icons

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Máy cày máy xới đất nhật bãi Kubota ZL1801 Zen-noh đã qua sử dụng

Máy cày máy xới đất nhật bãi Kubota ZL1801 Zen-noh đã qua sử dụng
Kubota ZL1801 ZEN-NOH :

Công suất:18 hp
Kubota  2-cyl diesel

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

Máy cày máy xới đất nhật bãi Kubota B5001 đã qua sử dụng

Máy cày máy xới đất nhật bãi Kubota B5001 đã qua sử dụng


Kubota B5001 :

Công suất:9 hp
Kubota 0.5L 2-cyl diesel

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

4x4 MFWD 4WDMáy cày máy kéo máy xới đất Kubota ZL1-435 Sunshine hàng nhật bãi đã qua sử dụng

Máy cày máy kéo máy xới đất Kubota ZL1-435 Sunshine hàng nhật bãi đã qua sử dụng

Kubota ZL1-435 Sunshine:

Công suất:38 hp [19.4 kW] 
4 Cylinder Engine

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

4x4 MFWD 4WD

Máy cày nhật bãi Kubota L1-345 Sunshine đã qua sử dụng

Máy cày nhật bãi Kubota L1-345 Sunshine đã qua sử dụng

Kubota L1-345 Sunshine:

Công suất:40 hp
3 Cylinder Engine

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

4x4 MFWD 4WD

Máy cày máy xới nhật bãi Kubota Sunshine L1-R45 đã qua sử dụng

Máy cày máy xới nhật bãi Kubota Sunshine L1-R45 đã qua sử dụng

Kubota L1-R45 Sunshine:

Công suất:24 hp [19.4 kW] 
3 Cylinder Engine

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD

4x4 MFWD 4WD

Máy cày máy kéo nhật bản Kubota L1-225 Sunshine đã qua sử dụng giá rẻ

Máy cày máy kéo nhật bản Kubota L1-225 Sunshine đã qua sử dụng giá rẻ

Kubota L1-225 Sunshine:

Công suất:26 hp [19.4 kW] 

Máy móc:

Động cơ:4x2 2WD
4x4 MFWD 4WD

Máy cày máy kéo xới đất Kubota L1-24 Sunshine Nhật Bản đã qua sử dụng

Máy cày máy kéo xới đất Kubota L1-24 Sunshine Nhật Bản đã qua sử dụng

Kubota L1-24 Sunshine:

Công suất:24 hp [19.4 kW] 
3 Cylinder Engine

Máy móc :

Động cơ:4x2 2WD
4x4 MFWD 4WD

Máy cày máy xới đất Kubota B1500 Nhật bản đã qua sử dụng

Máy cày máy xới đất máy kéo nông nghiệp Kubota B1500 Nhật bản đã qua sử dụng

Kubota B1500

Engine:19 hp [14.2 kW] 
PTO (claimed):15 hp [11.2 kW] 
Kubota 0.9L 3-cyl diesel

Máy móc:

Chassis:4x2 2WD
4x4 MFWD 4WD (optional)
Steering:manual

Máy cày máy kéo máy xới đất Kubota L2000E cũ hàng bãi đã qua sử dụng

Máy cày máy kéo máy xới đất nhật Kubota L2000E cũ hàng bãi đã qua sử dụng


Kubota L2000

Công suất:20 hp [14.9 kW] 

Máy móc :

Số Cầu:4x2 2WD
4x4 MFWD 4WD (L2000DT)


 
Chat Với Đăng lê